Nieuws


01 Jun 2017

Deze vergadering zal doorgaan op woensdag 14 juni 2017 om 20.30 uur in de raadszaal van het administratief centrum met volgende agendapunten:

1. Verslag raadscommissie Financiën dd. 19 december 2016 – goedkeuring.
2. Jaarrekening 2016 – advies.
3. Budgetwijziging nr. 2  2017 – advies.

Vandaag:

Image 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be