Nieuws


30 Okt 2018

In de week van 12 tot 16 november 2018 zal een door het gemeentebestuur aangestelde aannemer in uw straat het wegdek affrezen en herasfalteren.

Deze werken zullen in volgende straten uitgevoerd worden: Boneveldstraat, Kapelstraat, Stichelaarstraat, Notenstraat (gedeeltelijk), Pastoriestraat (padje aan de gemeentelijke loods).

Onder ideale omstandigheden wordt er maandag afgefreesd en dinsdag geherasfalteerd, maar deze dagen kunnen opschuiven al naar gelang de weersomstandigheden deze en volgende week.

Over de concrete startdatum van de werken in uw straat zal de aannemer u zelf enkele dagen op voorhand verwittigen. 

Mogen wij u vragen om op deze data uw wagen buiten de werkzone te plaatsen.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be