Nieuws


29 Okt 2018

Dankzij subsidiëring van het Fietsfonds, dat gefinancierd wordt door provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest, kan in Kapelle-op-den-Bos een nieuw fietspad worden aangelegd in de Kuiermansstraat. 

Een opsteker voor de fervente fietser die regelmatig gebruik maakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk dat woon-, school-, werk- en vrijetijdszones met elkaar verbindt.

De Fietsfonds wil met de subsidiëring van dergelijke projecten zoveel mogelijk missing links opvullen op dit routenetwerk en tegelijk meer veilige fietspaden aanleggen. 

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be