Nieuws


15 Feb 2017

Provincie Vlaams-Brabant neemt maatregelen tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Birrebeek en de Grote Heidebeek. Binnen het stroomgebied van de Birrebeek (ook Bosbeek of Zielbeek genoemd) treedt geregeld wateroverlast op, onder andere in de gemeente Nieuwenrode. Het overstromingsrisico dat reeds van nature aanwezig is in het gebied, wordt vergroot door de versnelde en toegenomen hoeveelheid afstromend water ten gevolge van bebouwing.
Voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) worden globaal volgende werkzaamheden voorzien:
- Een nieuwe dijk met een totale lengte van 1300 m, waarmee het potentieel overstroombare gebied wordt afgebakend.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be