Nieuws


14 Jun 2018

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie

 

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en windturbines te plaatsen. Hun beweegreden? Lokaal groene energie produceren tegen een faire prijs en op een manier waarbij men als burger zeggenschap heeft over zijn energieproductie.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be