Nieuws


06 Jun 2018

Deze vergadering zal doorgaan op woensdag 20 juni 2018 om 20.30 uur in de Muyldermanszaal van het administratief centrum met volgende agendapunten: 1. Verslag raadscommissie Financiën dd. 18 december 2017 – goedkeuring.2. Jaarrekening 2017 – advies.3. Tweede budgetwijziging 2018 – advies.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be