Nieuws


26 Jul 2018

Na het bouwverlof zal op dinsdag 31 juli 2018 de laatste fase ingaan van het project Londerzeelseweg.

Op dat moment zal het kruispunt Mechelseweg – Hoogveldweg – Londerzeelseweg – Dreefstraat volledig afgesloten zijn voor verkeer.

In tegenstelling tot de eerdere fases betreft het nu slechts zeer beperkte rioleringswerken waardoor er snel gestart zal kunnen worden met de aanleg van de weg zelf.

De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, beëindigd worden tegen 31 augustus 2018.

Bewoners dienen zich tijdens de duur van de werken buiten de werkzone te parkeren aangezien de toegang beperkt is.

Na deze werken zal de voorrangsrichting Hoogveldweg – Londerzeelseweg worden.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be