Nieuws


28 Sep 2018

De Vlaamse Waterweg (voormalig Waterwegen en Zeekanaal) startte eind september 2017 met het vervangen van een beschadigde ondergrondse betonnen koker tussen de Sasbeek en het kanaal op de Vaartdijk (tussen Vaartstraat en Huttekensstraat).

Ondertussen werden deze werken afgerond en zal de Vaartdijk vanaf zaterdag 29 september opnieuw opengesteld worden.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be