Nieuws


15 Mei 2018

Op 28 mei 2018 zal de aannemer starten met het affrezen van de oude asfaltlagen in de Mechelseweg Oost, Kambosweg en Tisseltstraat.

Op 29 en 30 mei zal de nieuwe asfalt geplaatst worden.

Tijdens deze dagen zal het niet mogelijk zijn om de rijweg te gebruiken.

Omleidingen worden voorzien via 

- Oostdijk - Oxdonkstraat – Bredestraat – Mechelseweg

- Beekstraat – Westdijk – Bormstraat

- Bormstraat – Dreefstraat – Mechelseweg

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen deze data nog wijzigen.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be