Nieuws


15 Mei 2018

Vanaf 22 mei 2018 zal het kruispunt van de de Beughemlaan met de Londerzeelseweg heraangelegd worden.Op die moment zal er geen verkeer mogelijk zijn. De omleiding zal dan in beide richtingen lopen via de Stuiverstraat – Hogerheistraat – Oudstrijdersstraat/Acacialaan.Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de rijbaan terug beschikbaar zijn vanaf 4 juni 2018.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be