Nieuws


02 Jul 2018

Het gemeentebestuur pakt ook de laatste grote verkeersas aan.Na de heraanleg van de Londerzeelseweg en het project Kuiermansstraat-Huttekenstraat dat binnen enkele maanden zal starten werd nu ook het project Molenstraat – Meiselaan voorgesteld.De bewoners werden hiervan op de hoogte gebracht op een bewonersvergadering op 27 juni 2018.

De presentatie van Arcadis en de voorontwerpplannen vindt u onderaan deze pagina. Deze kunnen ook ingekeken worden op de technische dienst.

De aanleg zal gebeuren gelijkaardig aan de voorgaande projecten met verhoogde fietspaden aan beide zijden.Dit project staat op de planning voor het najaar van 2019 en zal afgerond worden eind 2020.

Ondertussen wordt o.a. werk gemaakt van:

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be