Nieuws


13 Apr 2018

De werken aan de Londerzeelseweg verlopen zoals gepland.  Op maandag 16 april start FASE 2 tussen de Sint-Martinusstraat en de de Beughemlaan met inbegrip van het kruispunt Londerzeelseweg en de Beughemlaan.

Vanaf maandag 16 april t.e.m. dinsdag 24 april wordt de riolering aangelegd vanaf het kruispunt met de de Beughemlaan.  Dit is nog een lastig stuk vanuit technisch oogpunt maar ook vanuit mobiliteitsoogpunt daar het kruispunt dan ook volledig buiten dienst zal zijn.  Het kruispunt wordt onmiddellijk tijdelijk hersteld met asfalt zodanig dat bewegingen tussen de de Beughemlaan en de Oudemanstraat terug mogelijk zijn vanaf woensdag 25 april.

Vanaf woensdag 25 april wordt de riolering verder aangelegd van de de Beughemlaan tot aan de Sint-Martinusstraat.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be