Nieuws


02 Jul 2018

Om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen gelden vanag maandag 2 juli volgende tijdelijke maatregelen:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (metuitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders;

- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Meer informatie vindt u in bijgevoegd document of op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be