Nieuws


15 Jun 2018

Er werden nesten van de eikenprocessierups gevonden in de eik in het speeltuintje ’t Gezelleke (Kapelle-Oost). Omdat de boom vlakbij een klimtoestel staat werd de zone voorlopig afgesloten met nadarhekken en rood/wit lint.De aannemer komt de nesten dinsdag 19 juni verwijderen.

Gelieve in afwachting de afgebakende zone te respecteren.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be