Nieuws


31 Mei 2017

Image

Na het bekomen van de bouwvergunning werd begin dit jaar gestart met de aanleg van de parking voor langparkeren in de Mechelseweg ter hoogte van de Sint-Jozefkring op gronden van het voormalige Palmhof.

Er ging een intensieve onderhandelingsfase aan vooraf want diverse actoren speelden een belangrijke rol: de Vereniging der Parochiale Werken en de Kerkfabriek die doorgang moesten verlenen, de rechtstreekse buren, o.a. de Chirojongens, de gemeentelijke diensten en niet in het minst de eigenaar van de gronden de heer Willy Feryn.

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be