Nieuws


02 Mei 2018

De wnd. burgemeester maakt bekend aan het publiek:
(conform artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad)

Bijeenroeping van de raadscommissie ‘Vrije Tijd’.

Deze vergadering zal doorgaan op maandag 7 mei 2018 om 20:30 uur in de Muyldermanszaal van het administratief centrum met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Toelichting werkingsverslagen dienst vrije tijd: cultuur, toerisme, erfgoed, bibliotheek, sport en jeugd.
3. Toelichting programmatie volgend werkjaar.
4. Voorstel van Regionaal Landschap De Groene Corridor m.b.t. de aanleg van het grasplein rond het kunstwerk Prima Mater.
5. Varia.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be