Nieuws


22 Mrt 2018

Nu de lente in het land is, komt ook het einde van de werken in de Londerzeelseweg stilaan in zicht. Na de vorst- en winterperikelen eerder dit jaar verlopen de werken nog steeds volgens de vooropgestelde planning. De aannemer kon in fase 1 vlot de nieuwe riolering plaatsen en intussen werd gestart met de bovengrondse werken. Als alles verder vlot verloopt en het weer meezit, zullen de asfalten onderlagen aangelegd zijn tegen midden april. Vanaf dan zal er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk zijn voor de omwonenden. Doorgaand verkeer is echter nog niet toegelaten. De aannemer start dan immers ook met de aanleg van de fiets- en voetpaden.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be