Nieuws


18 Jun 2018

Tussen dinsdag 19 en donderdag 28 juni worden de gemeentelijke wegen en fietspaden geveegd. 

Aangezien de planning van deze werken nog last-minute kan wijzigen en de werken verspreid zijn over het hele grondgebied worden er geen briefjes gebust. Om deze werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om hiermee rekening te houden bij het parkeren van uw wagen (tussen 8 en 16 u.).

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be