Nieuws


28 Sep 2017

Het  OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos  gaat over  tot de aanwerving van een voltijdse (38/38)
MAATSCHAPPELIJK WERKER B1 – B3
      
Contract met bepaalde duur: 6 maanden, eventueel verlengbaar. 
Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, met correcte verloning, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 8 en fietsvergoeding.
Het OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos voert een diversiteitsbeleid. 
                             
Aanwervingsvoorwaarden:
- Houder zijn van een diploma  dat voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden  als maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld diploma.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be