Nieuws


17 Nov 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de openverklaring van de volgende betrekking :

1 BEGELEID(ST)ER IBO – DEELTIJDS

Vervangingsovereenkomst
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar.

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be