Nieuws


09 Nov 2017

Image

Het college van burgemeester en schepenen heeft het genoegen u uit te nodigen op de herdenkingsactiviteiten ter gelegenheid van 11 november.
Het programma start om 15.00 uur aan het monument voor de Sint-Martinuskerk in Ramsdonk:
verwelkoming door burgemeester
hulde door de leerlingen van Karamba
neerlegging bloemenkrans
Last Post
vredeswensen 
muzikale omkadering door vzw K.K.F. De Vrije Vlaamse Zonen Kapelle-op-den-Bos
aansluitend is er een vredesoptocht naar ’t Klawieterke waar u kan genieten van een receptie en is er de Sint-Maartenviering om 17.30 uur. 

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be