Nieuws


01 Jun 2017

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste – naar jaarlijkse gewoonte – een nieuwe campagne voor de werving van gemachtigde opzichters te organiseren.
Kandidaten moeten, voor ze gemachtigd kunnen worden, een korte opleiding volgen, bestaande uit een theoretisch deel van een 3-tal uren en een praktisch deel.  Ook dit jaar zal de provincie de theoretische opleidingen van de kandidaten gratis organiseren en zal het praktische deel van de vorming in overleg met de lokale politie worden opgezet.

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be