Nieuws


30 Nov 2017

Tijdens het vervolgtraject van de werken aan de nutsleidingen in de Mechelseweg (tussen Pastoriestraat en Londerzeelseweg) zullen Eandis, de Watergroep en Telenet in de Mechelseweg uitsluitend werken aan de kant van de pare huisnummers (kant post).

Voor wat betreft de openbare straatverlichting aan de kant van de onpare nummers, waar niet wordt opgebroken, blijft de bovengrondse infrastructuur  ongewijzigd.

Vanaf het postgebouw in de Mechelseweg tot aan de Pastoriestraat werd de openbare verlichting in het verleden reeds ondergronds gebracht.

Plaatselijk zullen wel onderboringen van het straat moeten gebeuren. Tijdens deze werken zullen zijstraten tijdelijk afgesloten worden.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be