Nieuws


21 Mrt 2018

Tussen woensdag 21 en vrijdag 30 maart worden de gemeentelijke wegen en fietspaden geveegd.
Om deze werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om hiermee rekening te houden bij het parkeren van uw wagen (tussen 8 en 16 u.).

 21/03 en 22/03 wordt gestart met de veegwerken en zal er geveegd worden tussen de brug en Nieuwenrode. (Schilderswijk – Vogeltjeswijk)
 23/03 en 26/03 wordt het centrum onder handen genomen (zone C3+D3 tot aan kanaal)
 27/03 staat Ramsdonk op de planning (B2 +B3 + C3)
 28/03 en 29/03 wordt Nieuwenrode geborsteld samen met de verbindingsassen
 30/03 is het de beurt aan Kapelle Oost (D3 +
 D4 + E3 + E4 + F3 + F4 tot aan kanaal).

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be