Nieuws


05 Aug 2019

Van 5 tot en met 9 augustus 2019 worden in verschillende straten frees- en/of asfalteringswerken uitgevoerd. Dat is het geval voor de Hoogveldweg, een gedeelte van de Hogerheistraat en een gedeelte van de Notenstraat. De omleidingsroutes worden op de stratenplannen weergegeven. De aannemer probeert de hinder tot een minimum te beperken

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be