Nieuws


12 Feb 2019

Verschillende adressen ondervinden mogelijk een gebrekkige aanvoer van leidingwater. Dit is te wijten aan een breuk in de aanvoerleiding op de Oostvaartdijk te Humbeek. De Watergroep stelt alles in het werk om de breuk zo snel mogelijk te herstellen. Tot dan wordt het water via alternatieve aanvoerleidingen aangeleverd. Hierdoor zal er evenwel minder druk zijn op het leidingwater.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be