Nieuws


18 Dec 2017

- Het administratief centrum, de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke en het recyclagepark zullen gesloten zijn op
25 en 26 december 2017 en op 1 en 2 januari 2018.
- De gemeentelijke sport- en jeugddienst is gesloten van 25 december 2017 t.e.m. 2 januari 2018.
- De dienst Omgeving (ruimtelijke ordening, steden bouw en milieu) is gesloten op 3 januari 2018 wegens interne verhuis.
- ’t Klawieterke is gesloten op maandagnamiddag 8 januari 2018.
- Zwembad ‘De Druppelteen’ is gesloten van 25 december 2017 t.e.m. 3 januari 2018.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be