Nieuws


19 Jun 2017

Weersvoorspellingen
Het KMI voorspelt de vijf volgende dagen hoge maximumtemperaturen. De som van het verschil tussen de 'maximum voorspelde temperatuur' en 25°C in Ukkel voor de volgende vijf dagen zal hoger zijn dan 17°C (waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden). Vandaag en morgen is de maximumtemperatuur in Ukkel hoger dan 28°C.
Waarnemingen en observaties ozon
De verwachting is dat de ozonconcentraties vanaf morgen zullen toenemen. Hou de nieuwsberichten in de gaten voor verdere ozoninfo.

Meer info over de invloed van hitte en ozon op de gezondheid en mogelijke preventiemaatregelen vindt u op www.warmedagen.be 

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be