Nieuws


05 Sep 2017

De werken zijn noodzakelijk om de toekomstige bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en gas voor de regio Mechelen/Kapelle-op-den-Bos/Willebroek veilig te stellen.
Deze werken zullen in de periode september - oktober 2017 uitgevoerd worden in volgende straten: Hombeekseweg, Baanveldstraat, Mechelseweg (pare nummers), Oostdijk, Kerselaarlaan (onpare nummers).

De bewoners van de Hombeekseweg, waar de werken reeds zijn aangevat, werden schriftelijk ingelicht over de geplande werken door de aannemer van Eandis.
In de Hombeekseweg wordt tijdelijk een parkeerverbod ingevoerd op de voorziene parkeerstrook van 07.00 tot 18.00 uur.
Garages zullen toegankelijk blijven via stalen platen. Voor de bewoners zijn er bewonersbruggen voorzien.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be