Nieuws


20 Okt 2017

Wonen langs een waterloop is heerlijk. Als buur van een waterloop moet je met een paar regels rekening houden. Respecteer jij voldoende afstand voor bemesting of vrije doorgang?
Als je werken wil uitvoeren aan een waterloop, moet je bij je gemeente een stedenbouwkundige aanvraag doen. De gemeente gaat dan de provincie om advies vragen. Gelukkig kan dat snel gaan. Ook als je ergens een ingreep wil doen met een mogelijke impact op het watersysteem, heb je een watertoets van de provincie nodig.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be