Nieuws


04 Sep 2017

Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, voorziet om werken uit te voeren in Kapelle-op-den-Bos. Deze werken kaderen binnen het Project Schelle-Malderen-Mechelen en zijn noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid in de regio.
Twee werken voor dit project doorkruisen Kapelle-op-den-Bos. Enerzijds start Elia volgens de huidige planning midden 2018 met de aanleg van een ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Malderen en Mechelen. Anderzijds plant de netbeheerder om na deze kabelaanleg de bovengrondse 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen te ontmantelen.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be