Nieuws


21 Dec 2017

De brandweerzone Vlaams-Brabant West schenkt 3 exemplaren van het stripverhaal “De familie Burnout bakt het bruin” aan elke gemeentelijke bibliotheek gelegen in de brandweerzone Vlaams-Brabant West. 
Het betreft een actie die kadert in het project “Brandveilig leven”, een samenwerking met onze partners Oscare.be en de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.
De stripfiguren Bob en Bea Burnout en hun kinderen Bruno en Brenda zijn behoorlijk laks en hebben niet het minste besef van de gevaren van brand.  Gelukkig krijgen ze goede raad en tips van brandweervrouw An en brandweerman Dries.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be