Nieuws


06 Nov 2017

In het kader van de bevraging door Vlaams Minister Joke Schauvliege betreffende de toekomstmogelijkheden van de lokale woonreservegebieden, besliste de gemeenteraad in zitting van 29 september 2017 dat van de 6 afgebakende zones, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ingekleurd werden als woonuitbreidingsgebied, er 2 ontwikkeld kunnen worden, nl. een perceel met toegang via de Huttekenstraat (verkaveling ’t Zand, welk reeds is aangevat) en een perceel aan de Peter Benoitlaan (in samenwerking met Providentia). De overige zones zullen in de toekomst niet worden aangesneden als woonuitbreidingsgebied en blijven - zoals vandaag - vrije, groene open ruimte.
Het betreft:

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be