Nieuws


18 Aug 2017

 Van 16 augustus tot 4 september 2017 richting Londerzeel ter hoogte van Hoogveldweg (tunnel)
- 16 tot 23 augustus: omleiding via Oudstrijdersstraat – Mechelseweg – Kambosweg.
- 23 tot 4 september: omleiding via Hoogveldweg – Mechelseweg – Kambosweg.
Tijdens deze fase geldt er een snelheidsbeperking van 30km/u en parkeerverbod in alle straten.

 Van 4 september tot eind november 2017 (onder voorbehoud)
- Omleiding via Hoogveldweg – Dreefstraat.
- In de Dreefstraat geldt er een snelheidsbeperking van 30km/ u en parkeerverbod.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be