Nieuws


07 Dec 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK
E1-E3 –19/38 – VERVANGINGSOVEREENKOMST
Deeltijdse aanwerving

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De technisch beambte schoonmaak zorgt voor het onderhoud van de gemeentegebouwen om op die wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitstraling van de gemeente, zowel naar de externe klant, bezoeker als naar de eigen medewerkers.

Pluspunten zijn:
- Ervaring
- Flexibiliteit
- Loyaliteit

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be