Nieuws


14 Aug 2017

Sinds korte tijd staat op het kruispunt van de Stationsstraat en de Verbindingsweg een nagelnieuw LED-infobord. Hiermee beoogt de gemeente een efficiëntere en moderne communicatie tussen de gemeente, haar inwoners en de middenstand.

Met de firma Brightboard, de leverancier en concessiehouder van het bord, werd overeengekomen dat - naast de andere commerciële boodschappen – minstens 10% van de boodschappen voorbehouden worden voor gemeentelijke berichten.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be