Nieuws


16 Okt 2017

De Vlaamse Waterweg (voormalig Waterwegen en Zeekanaal) start begin februari 2018 (niet eind september 2017 zoals eerst gecommuniceerd) met het vervangen van een ondergrondse koker tussen de Sasbeek en het kanaal.
Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en het verleggen van diverse nutsleidingen zal de beschadigde betonnen koker vervangen worden. Tijdens de werken zal de Vaartdijk afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers worden omgeleid via de Kuiermansstraat - Molenstraat - Vaartstraat en het containerpark zal enkel bereikbaar zijn via de Vaartstraat.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be