Nieuws


11 Aug 2017

Uit het overleg met alle betrokken partijen die de werken aan de nutsleidingen zullen uitvoeren in de Londerzeelseweg, kwam het gemeentebestuur tot een overzicht van de afspraken omtrent de wegomleidingen. Ze worden hieronder in detail toegelicht.
In december zullen in een nieuw overleg afspraken gemaakt worden voor de wegomleidingen naar aanleiding van de realisatie van de wegeniswerken.
In eerste instantie gelden volgende algemene afspraken:
• Doorgaand vrachtverkeer zal niet mogelijk zijn tijdens de gehele uitvoeringstermijn van de werken.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be