Nieuws


12 Okt 2017

De aannemer die in de Londerzeelseweg momenteel de nutsleidingen plaatst, gaat de laatste fase in.
Deze fase betreft de aanleg van de leidingen vanaf de Oudemansstraat tot de de Beughemlaan.
Gedurende een periode van 4 weken zal er vanaf 23 oktober 2017 geen verkeer mogelijk zijn in dit straatgedeelte. Er is dan ook geen verkeer mogelijk van de Oudemansstraat naar de Stuiversstraat door de spoorwegtunnel.
De omleidingen zullen lopen via de Bormstraat – Dreefstraat – Hoogveldweg – Verbindingsweg – Kuiermansstraat – Acacialaan – Hogerheistraat – Stuiverstraat.
Verkeer vanuit Londerzeel zal naar de Stuiverstraat geleid worden.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be