Nieuws


14 Jun 2017

Deze vergadering zal doorgaan op donderdag 22 juni 2017 om 20.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag 6 juni 2017
2. Bespreking start- en procesnota’s RUP Leopoldskwartier
3. Bespreking start- en procesnota’s RUP Oxdonk
4. Bespreking start- en procesnota’s RUP Nieuwenrode

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be