Nieuws


09 Aug 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

COÖRDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
B1-B3 – CONTRACTUEEL

Voltijdse aanwerving (38/38).

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De coördinator heeft de leiding over de buitenschoolse kinderopvang en rapporteert aan de hoofdmedewerker burgerzaken. De coördinator staat in voor de organisatie van een efficiënte en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang in overleg met alle actoren.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be