Nieuws


05 Jun 2019

Het administratief centrum, het OCMW-Sociaal Huis, gc de oude pastorie en de bibliotheek zullen gesloten zijn op donderdag 6 juni (sportdag personeel) en op maandag 10 juni (pinkstermaandag) 2019.

Het administratief centrum zal uitzonderlijk open zijn op dinsdag 11 juni 2019 van 17.30 tot 19.30 uur.

Opgelet: BKO 't Klawieterke is WEL open op donderdag 6 juni

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be