Nieuws


05 Dec 2018

Deze nota geeft een toelichting omtrent de te volgen procedure voor de aanstelling van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Deze aanstelling zal plaats vinden op de eerste vergadering van de OCMW-raad (OR) aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad van 7 januari 2019.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be