Nieuws


01 Aug 2019

Het OCMW-Sociaal Huis van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van:

2 TECHNISCH BEAMBTEN SCHOONMAAK (m/v)

E1-E3 – contractueel – onbepaalde duur - deeltijdse aanwerving (19/38) 

 

AANLEG WERFRESERVE TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK (m/v)

E1-E3 – contractueel – vervangingscontract - deeltijdse aanwerving 

Het OCMW voert een diversiteitsbeleid.

 DE FUNCTIE:  poetsen bij particulieren.

PLUSPUNTEN: Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken, je bent flexibel.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be