Nieuws


20 Apr 2017

Image

 

OPTREDEN JEUGDORKEST ARENBERGORKEST LEUVEN ten voordele van DOKTERS VAN DE WERELD op vrijdag 12 mei 2017 om 20.00 uur in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos. Kaarten verkrijgbaar in het administratief centrum: vvk. € 10,-; kassa € 12,- deuren: 19.30 u.
Organisatie: gemeentelijke werkgroep internationale samenwerking.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be