Nieuws


15 Mrt 2017

1712, de hulplijn voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, wil zich dit jaar bekend(er) maken bij kinderen en jongeren en hun leefomgeving. Kinderen en jongeren weten immers niet altijd waar ze terecht kunnen met vragen als ze zelf of iemand die ze kennen met geweld in aanraking komt.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be