Nieuws


13 Sep 2019

Het gemeentebestuur van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

1 BEGELEID(ST)ER IBO C1-C3 –19/38 – CONTRACTUEEL - ONBEPAALDE DUUR

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. De gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie :  De begeleid(st)er IBO zorgt voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang onder leiding en aansturing van de coördinator.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be