Nieuws


15 Jan 2018

De werken gaan opnieuw van start op 15 januari 2018 en zullen in fases uitgevoerd worden:
Fase 1 : Tussen Dreefstraat en Sint- Martinusstraat
- Fase 1A: Aanleg riolering vanaf Dreefstraat tot Sint-Martinusstraat (opbraak rijweg +/- 50 m per dag)
- Fase 1B: Aanleg wegenis Londerzeelseweg vanaf Sint-Martinusstraat tot Dreefstraat.
Fase 2 : Tussen Sint-Martinusstraat en de Beughemlaan met inbegrip kruispunt Londerzeelseweg en de Beughemlaan
- Fase 2A: Aanleg riolering vanaf het kruispunt met de Beughemlaan + tijdelijk herstel kruispunt.
- Fase 2B: Aanleg wegenis Londerzeelseweg vanaf de de Beughemlaan tot de Sint-Martinusstraat.
Fase 3 : Herinrichting kruispunt Hoogveldweg

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be