Nieuws


11 Apr 2017

Op 18 en 19 april 2017 zal er wegens afbraakwerken van een woning in de Mechelseweg nr. 138 geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.
De straat is wel bereikbaar langs beide zijden. Voor doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien via de Zetselstraat.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be