Nieuws


15 Mrt 2017

Onlangs verschenen diverse artikelen in de pers over de moeillijkheden die jongeren en gezinnen ondervinden bij het verwerven van een woning omwille van de strengere eisen van de banken bij het toestaan van hypothecaire leningen. Het Vlaams Woningfonds biedt de mogelijkheid om een lening aan te gaan tot 100 % van de aankoopprijs of waarde van de woning. Bovendien kan men blijven lenen aan een uiterst lage rentevoet (momenteel maximum 2,12%). Het tarief is niet afhankelijk van de looptijd van het krediet of het afsluiten of het afsluiten van bv. bijkomende verzekeringen. Andere voordelen van sociale leningen zijn: beperkte dossierkost, kosteloze schatting en lagere leenaktekosten.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be