Nieuws


03 Dec 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de krokusvakantie 2019 over tot de tijdelijke rekrutering van monitoren in contractueel verband.

Jobstudenten Grabbelpas Krokusvakantie 4/03 – 8/03/2019

Voorwaarden:•  17 jaar zijn of worden in het jaar 2019•  medisch geschikt zijn •  geen veroordelingen hebben opgelopen•  in het bezit zijn van een attest ‘animator in het jeugdwerk’ is een pluspunt•  relevante ervaring in kinderopvang/jeugdbeweging/speelpleinwerking is een pluspunt.

BRUTO UURLOON: € 11,22

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be