Nieuws


29 Jun 2016

In de gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 werd aangekondigd dat het terrein achter de Sint-Jozefkring voortaan als extra publiek toegankelijke parkeerzone kan gebruikt worden. Het gebied is ingekleurd als zone met bestemming openbaar nut.
Met de eigenaar, die de grond gratis ter beschikking stelt,  werd een overeenkomst afgesloten tot minstens 31 december 2024.
Deze parking is vooral bedoeld voor lang parkeren. Voor de parkeerplaatsen op het Kerkplein en in de Mechelseweg kan de focus nu verlegd worden naar kort parkeren.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be