Nieuws


30 Nov 2018

Op vrijdag 30 november 2018 wordt het laatste gedeelte van de waterleiding in de Hogerheistraat en Oudstrijdersstraat aangekoppeld door De Watergroep. De betrokken abonnees zullen hierdoor een tweetal uur zonder water zitten. Maandag 3 december 2018 zal een waterstaal worden genomen om de kwaliteit te controleren. Indien de resultaten hiervan gunstig zijn, wordt vanaf 5 december 2018 gestart met het vernieuwen en overkoppelen van de individuele huisaansluitingen. In de week van 10 tot 14 december 2018 zullen de laatste koppelingen worden afgewerkt.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be