Nieuws


16 Jun 2017

De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad gaat door op maandag 26 juni 2017 om 20.30 u. in de raadzaal van het administratief centrum, Marktplein 29. De agenda, de toelichtende nota en de aanvullende dagorde kan je hieronder downloaden.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be