Nieuws


29 Mei 2019

Het administratief centrum, het OCMW-Sociaal Huis, gc de oude pastorie, de bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke zullen gesloten zijn op donderdag 30 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 31 mei (brugdag) 2019. Het recyclagepark zal gesloten zijn op donderdag 30 mei 2019.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be