Nieuws


05 Jun 2018

Het OCMW – Sociaal Huis van Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één administratieve medewerker C1-C3 voor een contractuele, voltijdse tewerkstelling (38/38) van bepaalde duur (9 maanden) met mogelijkheid tot verlenging.

 

Functie:  

Je voert administratieve taken uit voor de sociale dienst en de OCMW-secretaris.

 

Aanbod:

Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, correcte verloning, maaltijdcheques € 8 en fietsvergoeding.                                  

 

Aanwervingsvoorwaarden:

- Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

- Je gedrag is in overeenstemming met de vereisten van de functie.

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be