Nieuws


09 Okt 2019

VOLTIJDS REDDER
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
BEPAALDE DUUR (vervanging zwangerschap)
(C1 – C3 ) (M / V)

De functiebeschrijving, inschrijvingsformulier, kandidatuurstelling en de volledige voorwaarden kan u consulteren bij de Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos. Zij kunnen ook geraadpleegd worden op de website van het zwembad De Druppelteen.(www.dedruppelteen.be - vacatures).

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch ingewonnen worden op het telefoonnummer 015/71.16.85 (vragen naar beheerder)

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be