Nieuws


11 Dec 2017

Intradura liet ons vanmorgen weten dat alle ploegen uitreden om het afval in onze gemeente op te halen. Maar door de sneeuwval zijn er heel wat problemen: vrachtwagens geraken hellingen niet op door de gladde wegen, … Hierdoor zullen niet alle straten kunnen bediend worden vandaag, niet alle afval zal kunnen worden opgehaald.
Inwoners mogen het afval laten staan, Intradura zal dit in de loop van de week alsnog komen ophalen, als de weersomstandigheden het toelaten.

De technische dienst is volop bezig met strooien.
Wees voorzichtig als je de weg op moet.

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be