Nieuws


02 Dec 2016

Elk jaar sterven in België ca. 30 à 50 mensen en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na CO-vergiftiging.
Hoe kan je CO-vergiftiging voorkomen:
Verlucht elke kamer waar een verwarmingstoestel (met open vlam) functioneert. In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be