Nieuws


01 Mrt 2019

Vlaanderen actualiseert systematisch het GRB (Grootschalig Referentie Bestand), een opmetingsplan van de bestaande toestand van Vlaanderen (inrichting straten, nutsleidingen maar ook gebouwen en woningen).  Deze kaart wordt gebruikt als de basiskaart voor allerhande informatie.

In de loop van 2019 zal de firma Sweco, Arenbergstraat 13,bus 1, opmetingen doen voor de volgende terreinupdate. Zij doen dit op plaatsen waar er wijzigingen werden doorgegeven door de partners.

De landmeters kunnen zich legitimeren met een legitimatieformulier van Informatie Vlaanderen. De landmeters van het Informatie Vlaanderen hebben een persoonlijke badge.Bij twijfel kan u hen steeds vragen om zich te legitimeren.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be