Nieuws


31 Mrt 2017

De federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant controleren in april op rijden onder invloed en op snelheid.
De provincie Vlaams-Brabant voert, in samenwerking met de politiediensten, strijd tegen verkeersongevallen, veroorzaakt door chauffeurs onder invloed. Het provinciaal actieplan tegen dronkenschap voorziet in april controles op rijden onder invloed en op snelheid.

Deze provinciaal gecoördineerde controles worden zes maanden per jaar gehouden omdat rijden onder invloed en rijden aan een onaangepaste of overdreven snelheid nog steeds zeer belangrijke ongevalsoorzaken zijn.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be