Nieuws


09 Dec 2016

Damiaanactie doet een warme oproep aan de hele Belgische bevolking om zich achter de strijd tegen lepra en tuberculose te scharen.  Niet allen in het Zuiden, maar ook bij ons!
Tijdens het campagneweekend van 27, 28 en 29 januari 2017 trekken de vrijwilligers van de Damiaancatie opnieuw de straat op en roepen zij iedereen op om de stiftjes te kopen of te verkopen (€ 6,00 per pakje) of een gift te storten op het rekeningnummer BE 05 0000 0000 7575.  Elk bedrag vanaf € 40,00 is fiscaal aftrekbaar en komt overeen met de prijs van een behandeling. 
Doe nu een online gift of doneer via rekeningnummer BE05 0000 0000 7575 – BIC BPOTBEB1

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be