Nieuws


10 Apr 2017

De lente is in aantocht en dat betekent dat erweer meer motorrijders de baan op gaan. Zij vormen vaak nog een verrassende Factor in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat autobestuurders en motorrijders opnieuw meer oog hebben voor elkaar. Net als voor andere weggebruikers kan ook de motorrijder gesensibiliseerd worden over het eigen risico en gestimuleerd worden om hiertoe zelf de nodige maatregelen te treffen.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be