Nieuws


17 Jul 2018

Samen met de kermis wordt op zondag 9 september voor de derde maal een kinderrommelmarkt georganiseerd van 14.00 tot 17.00 u. 

Deze zal worden opgesteld op het Marktplein (indien veel inschrijvingen, uitbreiding naar omliggende straten). 

Let op! Deze kinderrommelmarkt is bedoeld voor kinderen tot 14 jaar, er worden alleen kinderartikelen en speelgoed verkocht. Met het oog op een vlotte organisatie is vooraf inschrijven noodzakelijk. Max. 1 inschrijving per adres. Er worden geen tafels meer voorzien. U mag zelf wel een tafel en eventueel parasol meebrengen.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be