Gas en elektriciteit

EANDIS

Gasreuk

  • 0800 65 0 65

Storingen en defecten

  • 078 35 35 00

Algemeen nummer

  • 078 35 35 34

De elektriciteitleverancier

In tegenstelling tot vroeger kunt u dus kiezen tussen diverse leveranciers, onder andere op basis van de prijs en de kwaliteit van dienstverlening. U kiest dus zelf de leverancier waarmee u een contract voor de levering van elektriciteit en/of aardgas sluit.

Kiest u zelf geen leverancier, dan heeft u de leverancier die door uw netbeheerder werd aangeduid, de zogenaamde standaardleverancier.

Standaardleverancier

Electrabel Customer Solutions NVRegentlaan 81000 Brussel

De vrijmaking van de energiemarkt heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt als u verhuist. Verhuist het contract met de gekozen energieleverancier mee naar de nieuwe woonst, of niet? Welke gegevens moet je wanneer aan wie doorgeven? En hoe gebeurt de overdracht van de metergegevens aan de nieuwe bewoner?

De antwoorden vindt u op de site van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): http://www.vreg.be/. Kijk bij parrticulieren en verhuis.

Meteropnemingen

Eandis staat in voor de meteropnemingen. Een medewerker van Eandis komt langs om het verbuik van elektrciteit en aardgas op te meten. Indien u niet thuis bent, kunt u via de website www.eandis.be de meterstanden doorgeven of bellen naar het nummer: 078 35 35 34.

Straatlampen defect?

Voor melding van een defecte straatlamp:

Water

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). In het dienstencentrum kan u terecht voor inlichtingen, aanvraag tot nieuwe aansluiting, drukproblemen, klachten, lekken en breuken, herstellingen, meldingen van "verhuis", "facturatie".

Sectoraal Dienstencentrum VMW

Twee Leeuwenweg 211800 Vilvoorde

Kabeldistributie

Telenet

Liersesteenweg 42800 Mechelen

Telefonie en internet

Telenet

Liersesteenweg 42800 Mechelen

Proximus

  • bestellen van producten en diensten: 0800 22 800
  • gratis nummer om storingen te melden: 0800 22 700
  • facturatie: 0800 22 900

Een verlichtings- of elektriciteitspaal die verplaatst moet worden?

Aanvraagprocedure

1. Schrijf een gemotiveerde aanvraag voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal (nummer openbare verlichtingspaal vermelden) en verklaar hierin dat je alle kosten, verbonden aan het verplaatsen, zal betalen indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan;

2. Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos;

3. De gemeentelijke diensten adviseren het college van burgemeester en schepenen;

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;

5. Indien het schepencollege geen goedkeuring geeft, wordt je op de hoogte gebracht door het gemeentebestuur;

6. Indien het schepencollege goedkeuring geeft, wordt een offerte aangevraagd voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal aan Eandis;

7. Deze offerte wordt aan de aanvrager van de verplaatsing bezorgd; 

8. Je bezorgt je schriftelijk akkoord met de offerte van Eandis aan het gemeentebestuur;

9. Het gemeentebestuur geeft aan Eandis de opdracht voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;

10. Eandis voert de werken uit en factureert rechtstreeks aan jou;

11. Jij betaalt rechtstreeks aan Eandis. 

    Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be