Administratief centrum

 Marktplein29

 1880Kapelle-op-den-Bos

 Tel.015 71 32 71 - Fax 015 71 37 25

 info@kapelle-op-den-bos.be

  www.kapelle-op-den-bos.be

  

 België- portaalsite

 www.belgium.be

 

Bibliotheek

 Pastoriestraat1

 Tel.015 71 54 22

 bibliotheek@kapelle-op-den-bos.be

 kapelle-op-den-bos.bibliotheek.be

   

B-Post

 Mechelseweg92

 Tel.022 01 23 45 - Fax. 015 71 00 85

 Maandag:   09.30 – 12.30 u.

 Dinsdag:    09.30 – 12.30 u. en van 13.45 – 18.00 u.

 Woensdag: 09.30 – 12.30 u.

 Donderdag:09.30 – 12.30 u. en van 13.45 – 18.00 u.

 Vrijdag:     09.30 – 12.30 u.

 Zaterdag:  09.30 – 13.00 u.

 

BrandweerzoneVlaams-Brabant West - post Londerzeel  

 Brandweerplein1

 1840Londerzeel

 Tel.02 451 49 11

 

 BTW-kantoor

 Stationsstraat90/3, 1840 Londerzeel

 Tel.052 31 98 50

 

Controle der Belastingen

 Stationsstraat90 bus 2

 1840Londerzeel

 Tel.02 577 41 20

 

De Lijn

 www.delijn.be

 070220 200

 

Omleidingsinfo via e-mail:www.delijn.be/omleidingen 

 DeLijn Vlaams-Brabant

 Martelarenplein19

 3000Leuven

 Dienstabonnementen 

 01631 37 20

 

Lijnwinkels in Vlaams-Brabant

 LijnwinkelCCN (Noordstation)   

 Vooruitgangstraat80 bus 60       

 1030Brussel

 (ophet niveau van het busstation)

 LijnwinkelLeuven

 Martelarenplein19

 3000Leuven

 

De Vlaamse Dienst voorArbeidsbemiddeling 

 Gildenstraat32, 1840 Londerzeel

 Tel.052 31 52 50

 www.vdab.be

 

De Watergroep

 HerbertHooverplein 23

 3000Leuven

 info@dewatergroep.be

 www.dewatergroep.be

 02238 96 99

 

 EANDIS 

 Algemeennummer: tel. 078 35 35 34

 Bijgasreuk: tel. 0800 65 0 65

 Bijdefecten en storingen: tel. 078 35 35 00

 Straatlampentelefoon:tel. 0800 635 35

 http://www.eandis.be/

 

Elektronischeidentiteitskaart

 Kaartstopbij verlies of diefstal 24/24

 Tel.02 210 21 17 of 02 518 21 17

 

Gemeenschapscentrum Deoude pastorie

 Kerkstraat 24

 Tel.015 71 02 53

 http://www.gcoudepastorie.be

 

GemeentelijkeBuitenschoolse kinderopvang 't Klawieterke

 Buitenschoolseopvang voor kinderen van peuterklas tot 6de leerjaar.

 Bormstraat219

 Tel.015 63 53 05

 

Iverlek

 Engie-Electrabelenergielijn: tel. 078 35 33 33

 Bijgasreuk: tel. 0800 65 0 65

 Bijdefect: tel. 078 35 35 00

 Straatlampentelefoon:tel. 0800 635 35

 http://www.straatlampen.be/

 Telenetsolutions: 015 666 666

 

Jeugdontmoetingscentrum

 G.Gezellelaan 2

 Tel.015 71 54 03

 

Kadaster

 Groenstraat51, 1800 Vilvoorde 

 Tel.02 575 09 50

 contr.kad.vilvoorde@minfin.fed.be

 

Kantoor der Registratie

 Groenstraat51, 1800 Vilvoorde

 Tel.02 578 41 80

 

Kind en Gezin

 Langensteenweg6, 1785 Merchtem

 Tel.078 150 100 (bereikbaar van 8 tot 20u)

 

Medico-sociaal centrum(Kapelle-Centrum)

 Zetselstraat11

Tel.015 71 12 68

 

Meldpunt Wegen 

 http://www.meldpuntwegen.be/

 

 Ministerie van de VlaamseGemeenschap- Agentschap Vlaamse Belastingsdienst 

 Onroerendevoorheffing

 Bauwensplaats13 bus 2, 9300 Aalst

 Tel:zie aanslagbiljet

 www.vlaanderen.be/belastingen

 

OCMW-Sociaal Huis

 EvertLarockstraat 22

 Tel.015 71 92 10 - Fax 015 71 92 18

 info@ocmw-kapelle-op-den-bos.be

 

 Ontvangkantoor derBelastingen

 Stationsstraat90/2, 1840 Londerzeel

 Tel.052 31 98 30

 

Politie

 Tel.0800 90 333

 pz.klm@police.belgium.eu

 

 Recyclagepark

 Vaartdijk

 Tel.015 71 32 45

 

 RVA

 WerkloosheidsbureauVilvoorde

 Leopoldstraat25A

 02255 01 10

 fax:02 255 01 19

 

Rode Kruis Afd.Kapelle-op-den-Bos-Londerzeel

 Provinciaalcoördinator

 Markt1

 1840Londerzeel

 Ziekenwagendienst:tel. 105

 Uitleendiensthulpmiddelen: tel. 052 31 18 87 of 0472 20 91 26 (na 15 uur)

 Afd.voorz. Eric Kussener: 052 30 57 65

 

Provinciaal coördinatorhulpverlening

 MarioHuyskens

 RodeKruis Vlaams Brabant

 Herestraat49, BTC

 3000Leuven

 01639 80 73

 mario.huyskens@rodekruis.be

 

Sport

 http://www.sport-kapelle-op-den-bos.be/

 

Sporthal Eternit

 Westvaartdijk,1880 Kapelle-op-den-Bos

 Tel.015 71 19 33

 

Vlaams AgentschapInnovatie & Ondernemen

 http://www.vlaio.be/

 Opde website van het VLAIO vindt u een uitgebreid overzicht van het VLAO en haaractiviteiten. U wordt er wegwijs gemaakt in de verschillende aspecten van hetondernemerschap in Vlaanderen en kan er terecht voor ondernemersnieuws, eenoverzicht van elektronische publicaties (steunmaatregelen,…) en de aankondigingvan infosessies en evenementen. De persoonlijke dienstverlening door hunaccountmanagers is volledig gratis. Zij zijn uw gids doorheen hetoverheidslandschap.

 VAC Dirk Bouts

 Diestsepoort6 bus 31

 3000Leuven

 Belgratis 0800 20 555

 e-mail:infovlbr@vlao.be

 

Vlaamse Overheid 

 www.vlaanderen.be

 www.vlaanderen.be/contact

 1700(gratis)

 

Vredegerecht 

 Gemeenteplein15

 1861Wolvertem

 02272 06 40

 

Wachtdiensten

 Dokters:03 886 16 16

 Tandartsen:tel. 0903 39 969

 Apothekers:tel. 0903 99 000

 http://www.geowacht.be

 

Werkwinkel - ContactpuntPWA

 PWAKapelle-op-den-Bos VZW

 Mechelseweg265

 PWA(Werkwinkelcontactpunt)

 Tel.015 63 34 51 - Fax. 015 63 32 17

 pwa.kapelleopdenbos@pandora.be

 

 Woon- en zorgencentrumvoor ouderen Akapella (Kapelle-Centrum)

 Parallelweg10

 Tel.015 71 50 20

 http://www.akapella.be/

 

 Woonzorgcentrum residentiePaaleyck

 Kanunnik Muyldermanslaan 12

 1880 Kapelle-op-den-Bos

 Tel. 015 65 23 60

www.residentiepaaleyck.be  

 

WRAK vzw

 Dendermondsesteenweg207, 2830 Willebroek

 03866 17 07

 

Zwembad "DeDruppelteen"

 Marktplein27

 Tel.015 71 16 85 - Fax 015 71 27 08

 wika@pandora.be

 http://www.dedruppelteen.be/

 

 

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be