Omgeving

De dienst omgeving brengt Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu onder één noemer.

Tijdens de voormiddagen en op maandagavond kan je bij de dienst Omgeving (Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu) enkel terecht na afspraak.

Adres

Marktplein 29

Contact

  • Tel.: 015 71 32 71
  • E-mail: omgeving@kapelle-op-den-bos.be 

Diensthoofd: Bart Dupont, stedenbouwkundige

Milieuambtenaar: Lieve Muyldermans 

Hier kan je terecht voor aanvragen van omgevingsvergunningen, verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, aanvragen verbeteringspremies en huursubsidies van het Vlaamse gewest, subsidieaanvragen voor het gebruik van hemelwater, kleinschalige waterzuivering, gebruik zonne-energie, algemene stedenbouwkundige en planologische inlichtingen, aankoop van compostvaten, milieubox, huisvuilzakken.

Voor meer informatie over allerlei premies en toelagen kan je altijd terecht op deze dienst of je kan surfen naar http://www.premiezoeker.be/. De benodigde formulieren kan je ook terugvinden op de gemeentelijke website. 

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be