Omleidingen naar aanleiding van de werken in de Londerzeelseweg

Uit het overleg met alle betrokken partijen die de werken aan de nutsleidingen zullen uitvoeren in de Londerzeelseweg, kwam het gemeentebestuur tot een overzicht van de afspraken omtrent de wegomleidingen. Ze worden hieronder in detail toegelicht.
In december zullen in een nieuw overleg afspraken gemaakt worden voor de wegomleidingen naar aanleiding van de realisatie van de wegeniswerken.
In eerste instantie gelden volgende algemene afspraken:
• Doorgaand vrachtverkeer zal niet mogelijk zijn tijdens de gehele uitvoeringstermijn van de werken.
• In de tunnel Oudemanstraat wordt gedurende de gehele uitvoeringstermijn van de werken eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Stuiverstraat. Autoverkeer komende uit de Bergkapelstraat wordt omgeleid via de Hogerheistraat en de Oudstrijdersstraat of de Acacialaan.
• Vrachtverkeer komende uit de richting Londerzeel of de Oudemanstraat zal via de Bergkapelstraat richting A12 omgeleid worden.
• Vrachtverkeer komende uit de richting Mechelen zal aan het kruispunt met de Kuiermansstraat (brug) reeds omgeleid worden via de Kuiermansstraat over Meise richting A12.
• Fietsers kunnen de werken vermijden door maximaal gebruik te maken van alternatieve wegen zoals de Langsweg.
• Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar zal hinder ondervinden tijdens de werkuren.
• Na de werken zullen de woningen individueel aangesloten worden op de nieuwe nutsleidingen.
Tijdens de verschillende fasen van de werken gelden specifieke omleidingen voor het gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd vrachtvervoer.
De timing hierbij vermeld is uiteraard weersafhankelijk en kan dus mogelijk nog bijgesteld worden. De voorgestelde omleidingen kunnen in beide rijrichtingen worden gebruikt.

Fase 1A: 16 – 22 augustus 2017 (plan fase 1A)
Werken op kruispunt Hoogveldweg - Mechelseweg - Londerzeelseweg:
Omleiding via Oudstrijdersstraat - Mechelseweg - Kambosweg - Bormstraat - Dreefstraat.
De Hoogveldweg en de Mechelseweg worden ter hoogte van de werken afgesloten.

Fase 1B: 23 augustus – 4 september 2017 (plan fase 1B)
Werken op kruispunt Londerzeelseweg - Dreefstraat:
Omleiding via Hoogveldweg - Mechelseweg - Kambosweg - Bormstraat - Dorpstraat - de Beughemlaan. De Londerzeelseweg wordt afgesloten aan de Dreefstraat.

Fase 2: 4 september – eind november 2017 (plan fase 2)
Werken Londerzeelseweg vanaf de Dreefstraat tot de de Beughemlaan:
Omleiding via Dreefstraat - Bormstraat - Dorpstraat - de Beughemlaan.
- De werken schuiven op vanaf de Dreefstraat richting de de Beughemlaan: de hinder voor bewoners is afhankelijk van de vordering van de werken.
- De Lijn gebruikt zo lang als mogelijk de Grotstraat: meer concrete informatie vind je aan de buspalen.

Fase 3: december 2017 (onder voorbehoud)
Werken Londerzeelseweg vanaf de de Beughemlaan tot de Oudemanstraat:
Alternerend verkeer mogelijk via verkeerslichten.

Fase 4: individuele aansluitingen op de nieuwe nutsleidingen
Hiervoor zal ter hoogte van elke woning een opening gemaakt worden om de aansluiting mogelijk te maken. De werklocaties zullen in deze gevallen lokaal en individueel gesignaleerd worden.

Aansluitend zullen de werken aan de riolering en aan de fietspaden starten. De omleidingen naar aanleiding van deze werken zullen in de loop van de maand december gecommuniceerd worden.

BijlageGrootte
fase 1A.JPG63.53 KB
fase 1B.JPG73.69 KB
Fase 2.JPG85.86 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be