Energietoelage

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos keert energietoelagen uit om de kosten van de steeds duurder wordende nutsvoorzieningen draaglijker te maken voor personen die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor de verstrekking van geneeskundige verzorging. Per persoon en per nutsvoorziening is er telkens een toelage van 35 EUR voorzien.

Toelagen kunnen uitgekeerd worden voor:

  • het waterverbruik,
  • het gasverbruik,
  • het elektriciteitsverbruik.

In deze winteromstandigheden is een tegemoetkoming zeker wenselijk voor mensen die moeite hebben hun primaire energiefactuur te betalen.

Om het deze inwoners die het al zo moeilijk hebben toch iets makkelijker te maken, zal de aanvraag voor deze toelage nu slechts éénmaal moeten gebeuren. De personen die vorig jaar dus reeds een aanvraag ingediend hebben, zullen hun toelage dit jaar automatisch ontvangen. Het vergaren van de nodige documenten en het opstellen van een uitgebreid dossier ieder jaar is dus niet meer nodig. Dat is een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor onze inwoners én onze diensten.

In totaal gaat het bij de nutsvoorzieningen over zo'n 600 dossiers, waarvan 460 voor water en elektriciteit en 180 voor gas- en/of waterverbruik. Zij moeten hun dossier niet vernieuwen en ontvangen hun energietoelage automatisch. Er zijn ook 33 nieuwe dossiers onderzocht en goedgekeurd. In totaal voorziet het gemeentebestuur hiervoor een budget van 21000 EUR.

Toelage andersvaliden

Ook andersvaliden ontvangen van het gemeentebestuur aan de hand van een attest van het Ministerie van Sociale Zaken of de uitbetalende instelling van de kinderbijslagen een toelage van 200 EUR.

Voor deze categorie zal een automatische toekenning, zonder de bijkomende rompslomp van het samenstellen van een dossier ieder jaar, een enorme vereenvoudiging betekenen. Dit zorgt voor een beperking van mobiliteits- en andere problemen.

Er worden 98 dossiers voor andersvaliden automatisch betoelaagd. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor in totaal een budget van 19600 EUR.

Deze administratieve vereenvoudiging is een verwezenlijking die het sociale karakter van het gemeentebestuur benadrukt.

Om een document te openen heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan het hier downloaden.

De aanvraag bij het Ministerie van Sociale Zaken om tegemoetkoming voor personen met een handicap met het oog op het bepalen van het recht op de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden dient te gebeuren bij de sociale dienst van onze gemeente.

Info: sociale dienst en http://www.onprvp.fgov.be/

Aanvraagformulier voorhuwelijkssparen

Om een document te openen heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan het hier downloaden.

Reglementen

Om een document te openen heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan het hier downloaden.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be